Powrót do poprzedniej strony Oferta/cennik firmy LETRONIK

letronikVISITORS

Opis produktu.

letronikVISITORS to internetowy, bazodanowy system generacji raportów odwiedzalności obiektów w postaci stron www dla liczników letronikOVC.  System umożliwia generację raportów sumarycznych odzwierciedlających organizację sieci handlowej, np.: dla całej sieci, dla regionów, miast, sklepów aż do poszczególnych liczników. Dla wybranych jednostek można generować raporty z podziałem na dni lub godziny. Raporty zawierają informację o ewentualnych awariach liczników i próbach sabotażu. Raporty mogą być aktualizowane kilka razy na godzinę. Aktualnie raporty są dostępne z podziałem na miesiące, dni i godziny.

letronikVISITORS screen

Demo produktu znajduje się pod adresem: https://letronik.net.pl/
oraz https://www.people-counter.net/lv.py

Filmik demonstrujący obsługę generatora raportów: https://letronik.net.pl/doc/lV.mp4

Dane do logowania do demo:

login

Do kopiowania:
Serwis:   demo2 
Login:   test  
Hasło:   LETronik   

Wymagana infrastruktura bazodanowa.

Nowe liczniki klientów letronikOVC same obsługują bazę mySQL. Bazy takie (z dostępem zewnętrznym) dostępne są na niektórych hostingach, można ją także postawić na dowolnym serwerze / komputerze Linux/Windows. Jeżeli klient w jeden z tych sposobów udostępni licznikom bazę, to żadne opłaty okresowe nie są pobierane. Do bazy możemy dopiąć bezpłatnie naszą przeglądarkę https://letronik.net.pl/. Udostępniamy bezpłatnie skrypty przeglądarki, które można zainstalować na serwerze lub komputerze Linux lub Windows. Gwarantuje to klientowi całkowitą niezależność i wszystkie dane ma "u siebie"

Ceny obsługi liczników przez nasz serwer.

Promocja! Termin: do końca 2021 - dotyczy tylko liczników letronikOVC

Bezpłatne konto na naszym serwerze, zachowujące historię bieżącego i poprzedniego miesiąca.

Konta dla liczników nabytych w czasie promocji ważne są bezterminowo, ale będą na nich zawsze dostępne raporty tylko z bieżącego i poprzedniego. Rekordy w bazie starsze będą kasowane.

Ceny standardowe.

Konto z historią z bieżącego miesiąca i 12 poprzednich - 75 zł od 1 licznika rocznie - dotyczy tylko liczników letronikOVC

Konto z historią z bieżącego miesiąca i 36 poprzednich  - 140 zł od 1 licznika rocznie - dotyczy także liczników o460 przez serwer FTP.


Zawartość pakietu.

Gwarantujemy dostępność raportów dla autoryzowanych użytkowników. Opłaty obejmują konfigurację i utrzymanie usługi na serwerze raportów letronikVISITORS.


Bezpieczeństwo danych.

W systemie zastosowane są podstawowe, standardowe zabezpieczenia przed dostępem osób niepożądanych do chronionych danych.

Gwarancja 100%

Usługa sprzedawana jest taka, jaka jest. Nasza firma dokłada wszelkich możliwych starań, aby zagwarantować najwyższą jakość, bezpieczeństwo i niezawodność usługi. Pobieramy opłaty tylko za wykonaną usługę. Ocenę wykonania pozostawiamy klientowi. Klient może zrezygnować z naszej usługi w każdej chwili bez wypowiedzenia. Za rezygnację uznajemy brak zapłaty w terminie. Usługa zostaje zatrzymana.

Uwaga: wyklucza się wszelką inną odpowiedzialność materialną usługodawcy poza wyżej opisaną.

Powrót do poprzedniej strony Oferta/cennik firmy LETRONIK
Aktualizacja 20210421