Powrót do poprzedniej strony Oferta/cennik firmy LETRONIK

letronikVISITORS
Warunki świadczenia usługi i cennik.

Opis produktu.

letronikVISITORS to internetowy, bazodanowy system generacji raportów odwiedzalności obiektów w postaci stron www. Wykorzystuje pliki tekstowe automatycznie wysyłane na dedykowane dla klienta nasze konto na serwerze FTP przez liczniki pracujące w obiektach. System umożliwia generację raportów sumarycznych odzwierciedlających organizację sieci handlowej, np.: dla całej sieci, dla regionów, miast, sklepów aż do poszczególnych liczników. Dla wybranych jednostek można generować raporty z podziałem na dni lub godziny. Raporty zawierają informację o ewentualnych awariach liczników i próbach sabotażu. Raporty mogą być aktualizowane kilka razy na godzinę. Aktualnie raporty są dostępne z podziałem na miesiące, dni i godziny.

letronikVISITORS screen

Demo produktu znajduje się pod adresem: https://letronik.net.pl/

Dane do logowania do demo:

login

Do kopiowania:
Serwis:   demo2 
Login:   test  
Hasło:   LETronik   

Zawartość pakietu.

Gwarantujemy dostępność raportów dla autoryzowanych użytkowników. Opłaty obejmują konfigurację i utrzymanie usługi na serwerze raportów letronikVISITORS. Opłaty nie obejmują konfiguracji oprogramowania Letronik System. Konfiguracja może być wykonana samodzielnie przez klienta lub przez instalatora. Jeżeli są warunki, możemy wykonać za zgodą klienta konfigurację zdalnie, za dodatkową opłatą.

Ceny.

Opłata za uruchomienie usługi i pierwszy licznik kwartalnie:  69zł netto
Opłata za każdy następny licznik kwartalnie 35 zł netto.
Płatnie z dołu, na koniec kwartału.
W ramach ceny utrzymywana jest 36 miesięczna historia odwiedzin.

Promocja.

Dla usług uruchamianych do końca 2017 roku mają zastosowanie ceny promocyjne. Obowiązują przez 4 kwartały od uruchomienia usługi.
Opłata za uruchomienie usługi i pierwszy licznik kwartalnie:  39zł netto.
Opłata za każdy następny licznik kwartalnie 19 zł netto.
Płatnie z dołu, na koniec kwartału.


Bezpieczeństwo danych.

W systemie zastosowane są podstawowe, standardowe zabezpieczenia przed dostępem osób niepożądanych do chronionych danych.

Gwarancja 100%

Usługa sprzedawana jest taka, jaka jest. Nasza firma dokłada wszelkich możliwych starań, aby zagwarantować najwyższą jakość, bezpieczeństwo i niezawodność usługi. Pobieramy opłaty tylko za wykonaną usługę. Ocenę wykonania pozostawiamy klientowi. Klient może zrezygnować z naszej usługi w każdej chwili bez wypowiedzenia. Za rezygnację uznajemy brak zapłaty w terminie. Usługa zostaje zatrzymana.

Uwaga: wyklucza się wszelką inną odpowiedzialność materialną usługodawcy poza wyżej opisaną.

Powrót do poprzedniej strony Oferta/cennik firmy LETRONIK
Aktualizacja 2017 07 13